Równi w pracy

Według danych przeprowadzonych przez Division of Cancer Empidemiology & Genetics amerykańskiego National Caner Institute od piętnastu do aż dwudziestu procent społeczeństwa zalicza się do grupy neuroatypowej. Co to oznacza? Tego określenia używa się w stosunku do osób, których rozwój przebiega w sposób odmienny od typowego. Może być to powiązane z diagnozami ADHD, zespołu Tourette’a, czy spektrum autyzmu.

Osoby te mierzą się z większą ilością wyzwań w miejscach pracy, takich jak nadmierny hałas czy problemy z priorytetyzacją zadań lub ze zrozumieniem niuansów komunikacji. Wsparciem dla nich jest działalność asperIT, organizacji łączącej działalność społeczną z doświadczeniem biznesowym.

Powstała jeszcze jako Europejska Fundacja Aktywizacji Społecznej, w szybkim czasie wyspecjalizowała się w tematyce wsparcia osób na spektrum autyzmu na polu aktywizacji zawodowej.

– Nasze doświadczenie w współpracy z sektorem IT, a także doświadczenie, które zdobyliśmy jako pracodawca pozwoliło nam dostrzec, że wiele osób z spektrum autyzmu dysponuje talentami, które są pożądane przez pracodawców, a które trudno im wykorzystać przez doświadczane trudności. Wszystko to pozwoliło nam stworzyć program wsparcia dla osób w spektrum, pozwalający rozwinąć swoją karierę w branży IT – tłumaczy Błażej Knapik, koordynator projektów w asperIT.

asperIT działa na dwóch polach: cyklicznych szkoleń, znanych pod wspólną nazwą Projekt asperIT, skierowanych do osób w spektrum autyzmu, dając im szansę na rozwinięcie kariery w sektorach programowania, analizy danych, cyberbezpieczeństwa i testowania oprogramowania, a także organizuje audyty dla firm i przedsiębiorstw, które mają wskazać, czy dane miejsce pracy dostosowane jest do potrzeb osób w spektrum i wskazanie pól, na których można dokonać zmian.

– Chcę to mocno podkreślić: każda osoba neuronietypowa jest unikalna, a doświadczenie zdobyte w procesie kontaktów z nią nie może być przekładane na ogół. Poznanie jednej osoby z autyzmem oznacza ni mniej ni więcej, że poznało się jedną osobę z autyzmem, a nie cechy całej społeczności. Dlatego nasze analizy to bardziej forma sugestii, dostosowujących się do ogółu, jak chociażby możliwość zrezygnowania z uczestniczenia w wideokonferencjach z udziałem kamer internetowych czy odwrócenie hierarchii oczekiwań – zamiast wyznaczać strefy ciszy, open space w firmie powinien być właśnie strefą cichą – mówi Błażej Knapik.

Dostosowanie miejsca pracy do potrzeb osób neuroatypowych i samo ich zatrudnianie przynosi dla pracodawców wymierne korzyści. Jak wynika z badań, tworzenie zespołów neuroróżnorodnych to 48% wyższa produktywność (badania Harvard Business School przeprowadzane w JP Morgan Chance), 90% wskaźnik retencji (stwierdzony w SAP, JP Morgan i Microsofcie) i nawet do 19% wyższy przychód (badania University of Montreal, efekt przypisywany wyższym skłonnościom do innowacji i myślenia out-of-the-box, wraz z dostosowaniem produktu do klientów neuroatypowych).

Obecnie asperIT przeprowadza zbiórkę na organizację nowej edycji szkoleń online skierowanych do osób w spektrum, swoim zakresem obejmujący szkolenie społeczne, warsztaty z skutecznego zarządzania stresem w miejscu pracy i warsztaty pracy zwinnej, czyli metody Agile. Zbiórkę można wesprzeć, wpłacając środki poprzez portal zrzutka.pl bądź odwiedzając stronę fundacji.

Share This Post