Programy wizerunkowe

Dowiedz się więcej

Nasze programy wizerunkowe

Opis programów

Misja i cele programów

Misja

Program Wizerunkowy Polski Innowator 2024 to wyróżnienie przyznawane osobistościom z świata nauki, biznesu i samorządu, które wpływają na postęp i innowacyjności. Nagroda ta trafia do osób, które świadomie korzystają z komunikacji wizerunkowej, a w podejmowanych przez siebie działaniach stawiają na równowagę między życiem zawodowym a osobistym.

Cele

⦁ Uhonorowanie liderów innowacji
⦁ Upublicznienie wyników działań, wpływających na rozwój polskiej nauki i gospodarki
⦁ Wskazanie przedstawicieli świata nauki, biznesu i samorządu, stawiających na work-life balance

Misja

Program Wizerunkowy Odznaka ImpactPL skierowany jest do instytucji naukowych, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw, które stoją w forpoczcie rozwoju polskiej gospodarki. Odznaka ImpactPL to znak, że nagrodzeni nią w swoich działaniach stawiają na transparentność, otwartość na dialog, współpracę między biznesem, samorządem i nauką, a także przywiązują uwagę do komunikacji wizerunkowej, zbalansowanego rozwoju i równowagi między działaniami zawodowymi a życiem osobistym swoich pracowników i partnerów.

Cele

⦁ Wskazanie przedsiębiorstw i instytucji, przyczyniających się do rozwoju polskiej gospodarki
⦁ Wyróżnienie podmiotów, które w swojej działalności stawiają na otwartość w kontaktach z partnerami
⦁ Docenienie działań na rzecz propagowania równowagi życia zawodowego i prywatnego

Wybór laureatów

Ogólnopolski Program Wizerunkowy - jak zostać jego częścią?

Zgłoś swój udział

Chcesz zgłosić swoją kandydaturę?

Skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy.