Akademia Twórczego Lidera – zacznijmy ze sobą rozmawiać

Z cyklu kiedy dwie kobiety zaczynają kombinować …i dzieje się magia!

– Nic nie dzieje się bez przyczyny. Wydawało by się, zwyczajna rozmowa, nawet mogę śmiało odkryć karty, że była ona zabarwiona chęcią nawiązania komercyjnej współpracy. A potoczyło się zupełnie inaczej. Teraz wspólnie kreujemy coś nowego, coś co jest w swojej istocie przekorne a zarazem bardzo proste i od tego zaczęłyśmy swoją drogę, która zmaterializowała się projektem pod nazwą Akademia Twórczego Lidera – mówi Marta Pomietlorz-Loska, CEO PCRIN.

Wszyscy bez względu na branżę pracujemy na materii, która ewoluuje. Systematyczna wymiana wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk, procedur i postaw pozwoli budować społeczność liderów. Systematyczny wzrost świadomości, wagi tematu, dostępności jest równy z rozwojem kompetencji interpersonalnych. To fundamentalna cecha lidera. Efektywność i komunikacja są częścią tych samych procesów. Połączenie kompetencji specjalistycznych z interpersonalnymi stanowi główny czynnik jakości, dostępności i efektywności. Chcąc tworzyć, promować właściwe, dostępne rozwiązania konieczne jest wyjście poza schemat. Niezbędne jest wspólne pole, gdzie każda ze stron dając coś od siebie zyskuje – głębszy wgląd, aktywne partnerstwo, budowanie środowiska sprzyjającego wielopoziomowej, wielowymiarowej współpracy i  wymiany.

Dwie doświadczone kobiety, matki, żony i właścicielki biznesów – czyli Marzena Krzewińska, Executive Coach, Agent zmiany w ,,Inspirujący Partner” i Marta Pomietlorz-Loska, CEO Polskiego Centrum Rozwoju Innowacji i Nauki, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny – łączą swoje siły w nowym projekcie.

– Akademia Twórczego Lidera to przestrzeń do twórczego ścierania się, dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i wsparciem. To także strefa wychodzenia poza to, co „wiem” i pozwolenie sobie na „nie wiem”. To akceptacja tego, że zmiana jest życiem. Projekt ATL to przede wszystkim społeczność liderów wywodzących się z różnych branż, których łączy potrzeba świadomego budowania środowiska pracy, zrównoważonego rozwoju, biznesu przez głębokie zrozumienie swojej roli i wpływu jaki ma ona na pracowników, klientów, partnerów i ich samych – podkreśla Marzena Krzewińska. – To gotowość wychodzenia lidera z dobrze znanego środowiska, o którym wie wszystko po to, by dać sobie szansę  na weryfikację swoich przekonań, intencji, przekazu i wpływu jaki ma każdego dnia na konkretne osoby i sprawy. To społeczność wykorzystująca narzędzia którymi dysponujemy a także wiedzę z merytorycznym partnerstwem – kontynuuje.

W centrum zainteresowania ATL stoi CEO, Lider, Przewodnik, Wizjoner, Innowator, Inicjator, który łączy w sobie kompetencje specjalistyczne z interpersonalnymi.

Postawa, umiejętności interpersonalne pozwalają wypracować rozwiązania mimo ich złożoności,  trudności i znaczenia. Systematyczna wymiana wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk, procedur i poszerzanie własnej percepcji to niezbędnik lidera.

W trybie wielkich, złożonych zmian potrzebujemy szefów z ponadprzeciętnymi umiejętnościami zarządzania połączonych z kompetencjami miękkimi, które odzwierciedlają inteligencję emocjonalną, integralność oraz wysoki poziom etyki. Przywództwo bez względu na rolę, poziom hierarchii i status będzie wymagało ogromnego zaangażowania, autentyczności oraz empatii. Te ramy już stają się niezbędnymi zasobami do skutecznego budowania środowiska o wysokim stopniu adaptacji do zmian. Lider musi zapomnieć o definiowaniu swojej roli przez władzę, kontrolę, prestiż. Do tego zadania potrzebuje merytorycznych partnerów, wyjścia poza schemat, własne przyzwyczajenia i utarte ścieżki.

Pomysłodawczynie ATL uważają to za istotną zmianę postrzegania, czytania i rozumienia dynamicznie zmieniającego się środowiska. Trudno przeanalizować ten proces samodzielnie. Ciężko zrezygnować z własnych przyzwyczajeń przynoszących wymierne korzyści. Bycie aktywnym członkiem społeczności wspierającej rozumienie  złożonych zmian wspiera i aktywuje do zintegrowania kompetencji, twórczego ścierania się, głębszego wglądu i szerszego wywiadu.

– Odkrywanie i uświadamianie swoich zasobów wewnętrznych umożliwia liderowi korzystanie z nich na co dzień. To pozwoli skutecznie realizować wyznaczonych przez siebie celów i zadań – podsumowują pomysłodawczynie Akademii Twórczego Lidera.

Zapraszamy 6 grudnia na Polski Kongres Rozwoju do Wisły, podczas którego podsumujemy działania Akademii i przeprowadzimy inspirujące warsztaty. 

Share This Post